Om

Nedan en uppställning över de tjänster Inventorum Service AB tillhandahåller och förmedlar.
Arbetet utförs av Inventorums kontrakterade professionella leverantörer. Finns inte tillgänglig kompetens i vårt nätverk, kan vi ändå alltid hitta lämplig leverantör. 

JURIDIK
 • förhandlingsmedverkan
 • upprättande av avtal (sekretess-, licens-, försäljnings-, kompanjon-, konsult- och bolagsavtal etc.)
 • rätt till arbetstagares uppfinningar
 • tvisteförhandlingar
 • domstols- och skiljemannaärenden
TEKNIK
 • Konstruktion
 • 3D-cad och 3D-printing
 • Mekanikprototyper
 • Elektronikprototyper
 • Övrigt prototyparbete
 • Industridesign/formgivning
MARKNAD
 • marknadsföring
 • försäljning
 • reklam (design, tryck samt videopresentationer)
 • hemsidor
 • sociala medier
 • projektledning
IMMATERIALRÄTT
 • tekniköversikt och nyhetsgranskning
 • upprättande av patentansökan för egen ansökan eller genom ombud
 • intrångshandläggning (se även juridik)
EKONOMI
 • bokföring
 • redovisning
 • bolagsadministration
 • projekt-, marknads- och affärsplaner
 • inköp av kontorsmaterial 
 • uthyrning av kontorslokaler

Inventorum Service AB är STIK´s bolag verksamt i att främja uppfinnares möjlighet att på ett så ekonomiskt sätt som möjligt realisera sina uppfinningar .

Utöver ovan uppräknade tjänster finns också möjlighet att i våra lokaler anordna konferenser, informationsmöten, säljmöten, kickoff etc.

Kom gärna med egna förslag om behov för att utveckla verksamheten.

Som medlem i STIK behöver du ingen annan tjänsteleverantör.

STIK / Inventorum
Enspännarvägen 1
131 52 Nacka Strand
Tel:            08- 694 76 60      


inventorum@stik.se

Kontaktpersoner:

Lennart Nilsson (rådgivning mm)
lennart.nilsson@stik.se
  Cenneth Lindkvist (3D)
cenneth.lindkvist@stik.se