Kontakt
 
Lennart Nilsson VD
Cenneth Lindkvist Styrelseledamot
Örjan Strandberg Styrelseordförande

Adress: Inventorum Service AB, Enspännarvägen 1, 131 52 Nacka Strand
Telefon: 08-694 76 60
e-post: inventorum@stik.se