Inventorum Service AB är sannolikt ett av Sveriges bredaste konsultföretag
Inventorum erbjuder tjänster i alla frågor som berör innovation och immaterialrätt.


IPR-UTBILDNING FÖR FÖRETAG
 
Många företag är omedvetna om de immaterialrättigheter som ligger i deras verksamhet, produkter, varumärken och avtal. Regeringen har uppdragit åt Vinnova och PRV att åtgärda sagda omedvetenhet. Inventorum AB har omfattande kompetens vad gäller alla typer av immaterialrättsskydd; patent, designskydd, varumärkesskydd, upphovsrättsskydd.

Inventorum analyserar och värderar ditt företags IPR-profil och föreslår strategier vad gäller förstärkningar, avyttringar och/eller behov av kompletterande skydd. Genom vår långa erfarenhet som IPR-rådgivare inom alla affärs- och produktområden, erhåller ditt företag en tillförlitlig helhetsbild av dina immaterialrättsvärden.

Genom avtal med c:a 25 leverantörer på innovationsområdet, är vi sannolikt ett av Sveriges bredaste konsultföretag på området.

Inventorum är också leverantör av rådgivningstjänster till ALMI Företagspartner i Stockholm/Sörmland

Våra kompetensområden är Juridik, Teknik, Marknad, Immaterialrätt och Ekonomi

Inventorum Service AB ägs av STIK- Stockholms Innovatörskrets*
*
Som medlem i STIK erbjuds Du, till förmånliga priser, operativt stöd från någon av våra kvalificerade konsulter. Med STIKs kostnadsfria rådgivning i botten får Du en garanterat kostnadseffektiv service.