Expertis

Genom samarbetsavtal med c:a 25 leverantörsföretag erbjuder Inventorum Service AB sina kunder expertis inom följande områden:

 • Förhandlingshjälp
 • Förhandlingshjälp "Rätt till arbetstagares uppfinningar"
 • Hemsidesproduktion, Videopresentationer, Broschyrer mm
 • Avtal; sekretess-, licens-, tillverknings-, partner- etc
 • Rättstvister, skiljedomsförfarande
 • Tekniköversikter och Nyhetsgranskning
 • Patent- och mönsterfrågor
 • Patentupprättande
 • Patent- och företagsvärderingar
 • Bolagsetablering
 • Ekonomiadministration och bokföring
 • Faktureringstjänster för icke-företagare
 • Prototyptillverkning och konstruktioner 3D CAD
 • Industridesign
 • Elektronikutveckling
 • Affärsplaner för innovationsutveckling
 • Kina: produktion och patentförsäljning
 • Taiwan: produktion, licensiering och export
 • Indien: produktion partners och kapital
 • Europa: produktion, licensiering, marknad
 • Projektledning
 • Försäljning mot konsumentmarknad
 • Reklam och marknadsföring
 • Grafisk illustration
 • Kontorsmaterial och förbrukningsmaterial